• 011.png
  • 012.jpg
  • 013.png
  • TAGHIR.jpg

ثبت طرح صنعتی ، اختراع 

ثبت طـرح صنعتی و اختراع 

ثبـت شرکت

 

 برند آماده

 ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها 

در تهران کرج و سایر شهرها

 

مقالات

ثبت شرکت در غرب تهران و کرج ، ثبت برند در غرب تهران و کرج ، ثبت علامت تجاری در غرب تهران وکرج

کارشناسان در مجموعه ما در چند سال اخیر می توان گفت در زمینه ثبت برند و برندسازی در کرج بیشترین سهم را در بازار داشته است. البته با توجه به توانایی ها و پتانسیل به دست آمده در سالیان اخیر نه تنها در سطح استان البرز و شهر کرج امور ثبت شرکت ثبت برند و دیگر امور مالکیت صنعتی و معنوی را انجام داده است. مجموعه ما ثبت برند در کرج و در استان البرز را گسترش داد و در سطح ایران امور ثبت برند، علائم تجاری، ثبت شرکت، ثبت طرح های صنعتی، ثبت اختراع و دیگر امور مالکیت صنعتی انجام داد. و اینک در این حال، مجموعه ما می تواند حتی ثبت علائم تجاری و ثبت برند در کشورهای حاشیه و همسایه و در سطح بین المللی انجام می دهد. همچنین خرید علامت تجاری و برند را در سراسر ایران انجام می دهد.

ثبت شرکت در تهران و کرج ، ثبت برند در تهران و کرج ، ثبت علامت تجاری در تهران و کرج

دفتر تهران : تهران ، صادقیه 

 

 همراه: 09129401482 


دفتر کرج: پل آزادگان، 

 همراه: 09129401483

درباره ما

 جهت ثبت شرکت در غرب تهران و کرج ، ثبت برند در غرب تهران و کرج ، تغییرات شرکت در غرب تهران و کرج با ما تماس بگیرید.     

 

        09129401482  --- 09129401483

خدمات ما

+ ثبت شرکت در غرب تهران و کرج

+ ثبت علامت تجاری در غرب تهران و کرج

+ ثبت برند در غرب تهران و کرج

+ تغییرات شرکت در غرب تهران  و کرج

+ ثبت طرح صنعتی در غرب تهران و کرج

اخبار حقوقی

+ اخبار ثبت شرکت

+ اخبار ثبت علامت تجاری

+ اخبار ثبت اختراع

+ اخبار ثبت طرح صنعتی

+ اخبار تغییرات شرکت ها