• 011.png
  • 012.jpg
  • 013.png
  • TAGHIR.jpg

ثبت طرح صنعتی ، اختراع 

ثبت طـرح صنعتی و اختراع 

ثبـت شرکت

 

 برند آماده

 ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها 

در تهران کرج و سایر شهرها

 

مقالات

ثبت تغییرات شرکت غرب تهران

ثبت تغییرات شرکت غرب تهران

شرکت ها و موسساتی که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند می توانند به طور قانونی به فعالیت های خود ادامه دهند. به عبارت دیگر در صورتی شرکتی می تواند به صورت قانونی فعالیت داشته باشد که در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد. شرکت هایی که به ثبت می رسند بعد از مدتی که  از فعالیتشان می گذرد در صورت لزوم تغییراتی را اعمال می کنند. به همین دلیل تغییراتی که در شرکت می دهند بایستی بر طبق قوانین به ثبت برسانند. یکی از مهمترین خدمات موسسه مهرآوید در امور مربوط به ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت غرب تهران می باشد. برای ثبت تغییرات شرکت خود می توانید به موسسه مراجعه نمایید و از خدمات تخصصی این موسسه معتبر و متخصص بهره مند شوید. برای ثبت تغییرات شرکت در غرب تهران بایستی به امور و مراحل و شرایط آن آگاه باشید. اکثر شرکتها در مواردی اقدام به ثبت تغییرات می نمایند. برای ثبت تغییرات غرب تهران و اجرای آن در یک شرکت قوانین خاص و ویژه ای وجود دارد. مدیران شرکت ها و موسسات برای اجرای تغییرات شرکت یا موسسه شخصی بایستی بر طبق قوانین اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند. ثبت تعییرات شرکت غرب تهران بر طبق سیستم و قوانین و با تنظیم صورت جلسه در اداره ثبت شرکتها انجام می شود.

 

موارد تغییرات شرکت

در اداره ثبت شرکتها می توان تغییراتی که  برای شرکت مورد نیاز می باشد را ثبت نمایید. تغییرات در شرکتها به طور کلی بایستی بر طبق صلاحیت مجمع عمومی باشند به طوری که برخی تغییرات در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و برخی دیگر عادی می باشند. مواردی که فوق العاده می باشند به صورت زیر است:

 

انحلال شرکت غرب تهران ، افزایش یا کاهش سرمایه شرکت، ورود و خروج شرکاء شرکت ، تغییرنام شرکت، تغییر موضوع شرکت می باشد. موارد دیگر مثل تغییر آدرس شرکت ، نقل و انتقال سهام شرکت و به طور کلی تغییرات موضوعاتی که در اساسنامه شرکت قید شده باشد در صلاحیت مجمع، فوق العاده می باشد.

 

مواردی که در صلاحیت مجمع عادی می باشد و می توانند در ثبت تغییرات شرکت انجام دهند. مربوط به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ، تصویب ترازسود و زیان شرکت، تعیین و تصویب بیلان مالی شرکت ، انتخاب یا تمدید بازرسین شرکت ، انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت هیات مدیره ، تغییرحق امضا، را نام برد.

 

در حال حاضر اکثر موسسات حقوقی به این امور رسیدگی می کنند اما مهمترین مورد در این زمینه داشتن تخصص و تجربه کافی می باشد. به طوری که برای ثبت تغییرات شرکت غرب تهران یک شرکت باید براساس اصول و قواعد اداره ثبت شرکتها عمل نمایید. در صورتی که تجربه کافی را نداشته باشید این مهم غیر ممکن است از همین رو به موسسات معتبر رجوع نمایید. موسسه حقوقی مهرآوید موسسه ای معتبر می باشد که در کرج و سایر شهرهای ایران فعالیت می کند یکی از عمده فعالیت های این موسسه ثبت تغییرات شرکت غرب تهران می باشد . متخصصان موسسه مهر برای ثبت تغییرات شرکتها ، صورتجلسات را نیز تنظیم می کنند. در زمینه تنظیم صورتجلسات نیز تخصص و تبحر خاصی دارند از همین رو می توانید تغییرات شرکت خود را به موسسه ثبت شرکت واگذار نمایید.

 

09129401482

درباره ما

 جهت ثبت شرکت در غرب تهران و کرج ، ثبت برند در غرب تهران و کرج ، تغییرات شرکت در غرب تهران و کرج با ما تماس بگیرید.     

 

        09129401482  --- 09129401483

خدمات ما

+ ثبت شرکت در غرب تهران و کرج

+ ثبت علامت تجاری در غرب تهران و کرج

+ ثبت برند در غرب تهران و کرج

+ تغییرات شرکت در غرب تهران  و کرج

+ ثبت طرح صنعتی در غرب تهران و کرج

اخبار حقوقی

+ اخبار ثبت شرکت

+ اخبار ثبت علامت تجاری

+ اخبار ثبت اختراع

+ اخبار ثبت طرح صنعتی

+ اخبار تغییرات شرکت ها