• 011.png
  • 012.jpg
  • 013.png
  • TAGHIR.jpg

ثبت طرح صنعتی ، اختراع 

ثبت طـرح صنعتی و اختراع 

ثبـت شرکت

 

 برند آماده

 ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها 

در تهران کرج و سایر شهرها

 

مقالات

دفاتر پلمب در تهران

 دفاتر پلمب در تهران

دفاتر پلمب یا دفاتر پلمپ که در حال حاضر به دو دفتر کل و دفتر روزنامه گفته می شود که برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد فعالیت اقتصادی و درآمدزایی را دارد الزامی است. برای دریافت دفاتر پلمب بایستی قبل از شروع هر سال مالی یعنی حدود اسفند ماه سال قبل اقدام نمود. بطور مثال اگر دفاتر پلمب سال 1401 را بخواهیم اقدام کنیم باید در اواخر سال 1400 یعنی حدودا اسفندماه 1400 اقدام کنیم.

برای دریافت آن نیز ابتدا باید درخواست دفاتر پذیرش شود و اظهارنامه ای بابت شرایط شرکت و افراد دارای حق امضا و ... مشخص شود. برای اقدام دریافت دفاتر پلمب سال جاری و یا سال آینده می توانید از مجموعه ثبت همراه می توانید با شماره دفتر تماس بگیرید.

 

درباره ما

 جهت ثبت شرکت در غرب تهران و کرج ، ثبت برند در غرب تهران و کرج ، تغییرات شرکت در غرب تهران و کرج با ما تماس بگیرید.     

 

        09129401482  --- 09129401483

خدمات ما

+ ثبت شرکت در غرب تهران و کرج

+ ثبت علامت تجاری در غرب تهران و کرج

+ ثبت برند در غرب تهران و کرج

+ تغییرات شرکت در غرب تهران  و کرج

+ ثبت طرح صنعتی در غرب تهران و کرج

اخبار حقوقی

+ اخبار ثبت شرکت

+ اخبار ثبت علامت تجاری

+ اخبار ثبت اختراع

+ اخبار ثبت طرح صنعتی

+ اخبار تغییرات شرکت ها