• 011.png
  • 012.jpg
  • 013.png
  • TAGHIR.jpg

ثبت طرح صنعتی ، اختراع 

ثبت طـرح صنعتی و اختراع 

ثبـت شرکت

 

 برند آماده

 ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها 

در تهران کرج و سایر شهرها

 

مقالات

ثبت شرکت ها

ثبت شرکت ها    

طبق قانون کلیه اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها و موسسات در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری هر شهر و حوزه ثبتی محل فعالیت بایستی به ثبت برسند و هر تغییر یا تصمیمی  در ساختار و افراد سهامدار شرکا و یا مدیران شرکتها و موسسات پیش آید باید به ثبت شرکت ها برسد. حال با توجه به این نیاز که در جامعه و بازار وجود دارد شرکت ها و موسساتی مثل همراه تو هستند که  خدمات ثبت شرکت ها را به بهترین شکل ممکن و با دقت و سرعت بیشتر برای شما مدیران شرکت ها و موسسات انجام می دهند.

اگر با دقت بیشتری به منو خدمات در سایت ثبت همراه تو توجه کنید لیست خدمات مجموعه را می توانید ببینید. البته این بخشی از همه خدمات ثبتی قابل ارائه در مجموعه ثبت همراه است. برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 

ثبت شرکت   

برای اینکه یک شخصیت حقوقی بنام شرکت به ثبت برسد و موجودیت پیدا کند ابتدا به ساکن بایستی حداقل دو نفر به عنوان شریک در شرکت های با مسئولیت محدود و در شرکت های سهامی خاص به عنوان سهامدار حضور داشته باشند و بعد از طریق شرکتنامه یا اظهارنامه و تقاضا نامه درخواست خود را به اداره ثبت شرکت ها در محل ثبت طور مثال تهران ارائه می دهند تا پس از مراحل موجود در سایت ثبت شرکت ها به تایید برسد و آگهی تاسیس آن ایجاد شود.

پس از ایجاد پیش نویس آگهی تاسیس یکی از شرکا و سهامداران بایستی با همراه داشتن مدارک شناسایی خودش در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری حضور یابد و یک سری از مدارک شرکت و آگهی تاسیس را تحویل بگیرد. البته مراحل بطور خلاصه و ساده توضیح داده شده ، اما انجام آن دقت مهرت و تجربه خاص خود را لازم دارد. برای ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران می توانید از ثبت همراه تو کمک بگیرید.

منبع: ثبت شرکت همراه

درباره ما

 جهت ثبت شرکت در غرب تهران و کرج ، ثبت برند در غرب تهران و کرج ، تغییرات شرکت در غرب تهران و کرج با ما تماس بگیرید.     

 

        09129401482  --- 09129401483

خدمات ما

+ ثبت شرکت در غرب تهران و کرج

+ ثبت علامت تجاری در غرب تهران و کرج

+ ثبت برند در غرب تهران و کرج

+ تغییرات شرکت در غرب تهران  و کرج

+ ثبت طرح صنعتی در غرب تهران و کرج

اخبار حقوقی

+ اخبار ثبت شرکت

+ اخبار ثبت علامت تجاری

+ اخبار ثبت اختراع

+ اخبار ثبت طرح صنعتی

+ اخبار تغییرات شرکت ها