• 011.png
  • 012.jpg
  • 013.png
  • TAGHIR.jpg

ثبت طرح صنعتی ، اختراع 

ثبت طـرح صنعتی و اختراع 

ثبـت شرکت

 

 برند آماده

 ثبت شرکت و تغییرات شرکت ها 

در تهران کرج و سایر شهرها

 

درباره ما

درباره ما

درباره ما

موسسه حقوقی مهر با  بیشت از 11 سال سابقه در امور ثبتی و حقوقی و تخصص و تجربه کارشناسان موسسه در زمینه کاری اصلی شان یعنی ثبت علامت تجاری، ثبت نام تجاری، ثبت طرح صنعتی، ثبت شرکت ، ثبت اختراع و مالکیت صنعتی این نوید را به متقاضیان ثبت در زمینه های فوق الذکر می دهد که امور ایشان تحت نظارت متخصصان و دیگر کارشناسان و وکلای پایه یک به درستی انجام گیرد.

کارشناسان ما در چند سال اخیر می توان گفت در زمینه ثبت برند و برندسازی در کرج بیشترین سهم را در بازار داشته است. البته با توجه به توانایی ها و پتانسیل به دست آمده در سالیان اخیر نه تنها در سطح استان البرز و شهر کرج امور ثبت شرکت ثبت برند و دیگر امور مالکیت صنعتی و معنوی را انجام داده است. مجموعه ما ثبت علامت تجاری در کرج و در استان البرز را گسترش داد و در سطح ایران امور ثبت برند، علائم تجاری، ثبت شرکت، ثبت طرح های صنعتی، ثبت اختراع و دیگر امور مالکیت صنعتی انجام داد. و اینک در این حال، مجموعه ما می تواند حتی ثبت علائم تجاری و ثبت برند در کشورهای حاشیه و همسایه و در سطح بین المللی انجام می دهد. همچنین خرید علامت تجاری و برند را در سراسر ایران انجام می دهد.

به شما متقاضیان گرامی پیشنهاد می شود جهت برند سازی تخصصی و البته دیگر موارد فوق الذکر مشاوره ای هر چند کوتاه با کارشناسان برندسازی مجموعه داشته باشید. شما می توانید بهترین باشید کافیست که بخواهید.

خدمات موسسه شامل موارد ذیل می شود:

- ثبت شرکت در تهران

- ثبت شرکت در کرج

- ثبت برند

- ثبت علامت تجاری

- وکیل پایه یک دادگستری

- تغییرات شرکت

درباره ما

 جهت ثبت شرکت در غرب تهران و کرج ، ثبت برند در غرب تهران و کرج ، تغییرات شرکت در غرب تهران و کرج با ما تماس بگیرید.     

 

        09129401482  --- 09129401483

خدمات ما

+ ثبت شرکت در غرب تهران و کرج

+ ثبت علامت تجاری در غرب تهران و کرج

+ ثبت برند در غرب تهران و کرج

+ تغییرات شرکت در غرب تهران  و کرج

+ ثبت طرح صنعتی در غرب تهران و کرج

اخبار حقوقی

+ اخبار ثبت شرکت

+ اخبار ثبت علامت تجاری

+ اخبار ثبت اختراع

+ اخبار ثبت طرح صنعتی

+ اخبار تغییرات شرکت ها